ศิริกร โพธิจักร.

Chic short film สื่อสร้างค่าสินค้าออร์แกนิก. - 2557 [2014]

1513-086X


โครงการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น.


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305