ไสว วิศวานันท์,

ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจจีน - 2556 [2013]

วิเคราะห์เศรษฐกิจ-สังคมของจีน จากคอลัมน์ :


อสังหาริมทรัพย์--จีน.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--จีน


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

จีนศึกษา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305