ไสว วิศวานันท์,

14 ตัวอักษรจีนอธิบายความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของประเทศมหาอำนาจ - 2556 [2013]

วิเคราะห์การเมือง-ความมั่นคงของจีน จากคอลัมน์ :


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

จีนศึกษา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305