ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์.

For angroid lovers โคคลานแก้ปวดหลัง. - 2557 [2014]

1513-086X


ปวดหลัง--การป้องกันและควบคุม
สมุนไพร--การใช้รักษา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305