ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ. - 2557 [2014]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12466/2547
บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตรอ์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร จำเลย

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ลิขสิทธิ์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305