ประธาน เฉลยมรรค.

เรื่องจากปก : สถาปนิกความสุข ธีระศักดิ์ ฑีฆาุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น. - 2557 [2014]

1513-4741


ธีระศักดิ์ ฑีฆาุพันธ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305