วรวิทย์ เตชะสุภากูร.

เขาทั้งหลายมาแล้ว trends. - 2557 [2014]

1513-4741

แนวโน้มของโลก เศรษฐกิจเกิดใหม่ ระวังหนี้ท่วม อิ่มท้องหรืออิ่มถัง เด็กเกิกน้อยลง อากาศเปลี่ยนแปลง อาชญากรข้ามชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Social movement organization ปฏิรูปประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305