ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ค่าสิทธิ (Royalty) รกือ ค่าบริการ (service fee)? - 2558 [2015]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13993/2555

0125-5991


ค่าสิทธิ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305