ศิริกร โพธิจักร.

ทุ่มสุดหัวใจเชียร์ปอ สู้ไข้เลือดออกพันธุ์ดุ.

1513-086X


ทฤษำี สหวงษ์.


ไข้เลือดออก--การป้องกันและควบคุม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305