การออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งมีส่วนล้ามูลค่าหุ้น (Share Premium) Update คำพิพากษาศาลฎีกาคดีหลีกเลี่ยงภาษี - 2559 [2016]


การลงทุนด้วยเงินทุน--ไทย.
การหนีภาษี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305