ศานติ ภักดีคำ.

ตามทางทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ (๑). - 2559 [2016]

0125-3654


สงครามไทย-ลาว.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.

อาณาจักรล้านช้าง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305