สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร. - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีเงินได้--สัมภาษณ์--ไทย.
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์--ไทย.

การปรับปรุงโครงสร้างภาษี e-Payment เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาษีกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305