ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

ความสุขทุกข์ในราชสำนักสยามของหม่อมแคทยา. - 2559 [2016]

0125-3654


ราชสำนักและข้าราชสำนัก.
ประเพณีการแต่งงาน--ไทย
การสมรสกับชาวต่างชาติ--ไทย.


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย--ประเพณีการแต่งงาน.

คัทริน เดสนิตสกี หม่อมคัทริน จักรพงษ์ ณ อยุธยา หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เสกสมรส ราชวงศ์ ชีวิตหลังเสกสมรส วังปารุสกวัน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305