เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแม็กไซไซ. - 2536 [1993]

0125-3654


เฟื้อ หริพิทักษ์, 2453-2536


ศิลปินแห่งชาติ--ชีวประวัติ.
ศิลปินไทย--ชีวประวัติ.
ศิลปินแม็กไซไซ--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305