เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

"น่าคิด...คิดต่อ"...จากคำพิพากษาศาลฎีกาด้านภาษี ประเด็น:ปัญหา "ใบกำกับภาษี" ที่อยู่ไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้. - 2559 [2016]

0125-6580


ใบกำกับภาษี.
คำพิพากษาศาลฎีกา--ภาษีอากร.
บริษัทจดทะเบียน--ภาษีอากร--การวางแผน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305