เครื่องสำอาง "ปราศจากแอลกอฮอล์" จริงหรือ. - 2559 [2016]

0858-9461


เครื่องสำอาง--การปนเปิ้อน.
เครื่องสำอาง--เคมีวิเคราะห์--วิจัย--ไทย.

แอลกอฮอล์ในเครื่องสำอางค์ การแพ้เครื่องสำอางค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305