เลิกใช้โฟมล้างหน้าที่ผสมเม็ดบีดส์กันเถอะ. - 2560 [2017]

0858-9461


โฟมล้างหน้า--การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี.
โฟมล้างหน้า.
การดูแลผิวหน้า.
ผิวหน้า--การดูแลและสุขวิทยา.

ไมโครพลาสติก เม็ดบีดส์ โฟมล้างหน้าแบบขัดผิว ไมโครบีดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305