ศานติ ภักดีคำ.

ตามทางทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ (ตอนจบ) จากบ้านพรานพร้าวสู่นครหลวงเวียงจันทน์. - 2561 [2018]

0125-3654


อนุวงศ์, เจ้า, 2310-2370.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 3, 2367-2394.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305