ชัยพงษ์ สำเนียง.

ประวัติศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ : จากทางรถไฟสู่การแย่งชิงทรัพยากร. - 2557 [2014]

0125-3654


รถไฟ--การออกแบบและการสร้าง --ประวัติ--ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาเศรษฐกิจ--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305