ศานติ ภักดีคำ.

ตามทางทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ (9) เส้นทางเดินทัพในจังหวัดชัยภูมิ. - 2560 [2017]

0125-3654


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 3, 2367-2394.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305