ไกรฤกษ์ นานา.

มองนโยบายต่างประเทศในรัชกาลที่ 4 มองทะลุความสัมพันธ์คน 2 คน. - 2558 [2015]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--2394-2411.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305