ปรีดี พิศภูมิวิถี.

จดหมายภาษาฝรั่งเศสของท้าวทองกีบม้าในแผ่นดินพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งอยุธยา. - 2558 [2015]

0125-3654


ทองกีบม้า (มารีอา), ท้าว, ประมาณ 2185-2265.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305