รุจน์ โกมลบุตร.

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปาง. Presentations of contents related to local politicians in Lampang local newspapers - 2562 [2019]


บทคัดความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0125-8192

การวิเคราะห์เนื้อหา นักการเมืองท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ลำปาง Content analysis Local politicians local newspaper Lampang

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305