พัชรี โกมลผลิน

อ่างกาคุณค่านิรันดร์ - 2537 [1994]


นก--ไทย


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305