ไกรฤกษ์ นานา.

นักสำรวจฝรั่งเศสยุครัชกาลที่ 5 ผู้ขนย้ายสมบัตินครวัดแจง "ไม่ได้ขโมย" แต่ "ยืมเอาไปโชว์ที่ปารีส" (ตอนจบ). - 2562 [2019]

0125-3654


นครวัด.


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305