ปรีดี พิศภูมิวิถี.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ "พระราชนิยมมอญ". - 2562 [2019]

0125-3654


จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411.


ชาวมอญ--ประวัติศาสตร์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305