ภาษิต จิตรภาษา.

อีคนสามแยก. - 2536 [1993]

0125-3654


โสเภณี--ไทย--กรุงเทพฯ
โรงภาพยนตร์--ไทย.


ถนนเยาวราช.

สามแยก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305