สุมิตรา จันทร์เงา.

สนทนาปราศรัย ชีวิตและงานมหากวีศรีรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จาก คำหยาด ถึง เขียนแผ่นดิน. - 2536 [1993]

0125-3654


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2483-


นักประพันธ์ไทย--ชีวประวัติ.

มหากวีศรีรัตนโกสินทร์ คำหยาด เขียนแผ่นดิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305