สมพรนุช ตันศรีสุข.

การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุ: ความสัมพันธ์กับพระวินัยและปัญหาในทางปฏิบัติ - 2562 [2019]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

0857-3867

กฎหมายมรดก พระภิกษุ พระสงฆ์ วัด ทรัพย์มรดก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305