"ไทย" ขานรับนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดงาน EPIF 2016 งานแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ. FTI to organize EPIF 2016 in fulfilling the government's for environmental policy - 2559 [2016]

1685-618X


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน--ไทย.

งานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305