อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

แง่มุมกฎหมายต่อพรราชกำหมดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. - 2544 [2001]


บทความภาษาไทย

0125-0558

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย กฎหมายพระราชกำหมด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305