อุษา รุ่งโรจน์การค้า

การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี. The discourse on unity in H.M. King Bhumibol' s Royal speeches. - 2556-2557 [2013-2014] - การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี .


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-0667


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --โอวาท.


ความสามัคคี

พระราชดำรัส

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305