ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

การประนีประนอม ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในสมรภูมิการค้าโลก - 2536 [1993]


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305