ไทยกับบทบาทพี่เบิ้มอินโดจีน - 2536 [1993]


ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินโดจีน
อินโดจีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305