ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

เรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง ตอนที่ 1. - 2559 [2016]

0125-6580


การวางแผนภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305