อวิรุทธิ์ ชาญชัยกิตติกร.

ภาษีท้องถิ่นที่ควรรู้ (ตอนที่ 23). - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีบำรุงท้องที่--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305