ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ใบกำกับภาษีต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการอย่างไร. - 2559 [2016]

0125-6580


ใบกำกับสินค้า.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305