รุจน์ โกมลบุตร.

บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. Role of local newspaper to promote sustainable tourism - 2562[2019]

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ลำปาง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305