สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์.

สุนทรียทัศน์ของผู้ชมชาวจีนที่มีต่อละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส". The Chinese audience’s aesthetic concept about the TV drama “Bupphesannivas" - 2562 [2019]

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

สื่อจินตคดีของไทย ละครโทรทัศน์ สุนทรียทัศน์ ผู้ชมชาวจีน สุนทรียภาพกับการสื่อสาร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305