ประไพพิศ มุทิตาเจริญ.

"คุมะมง" : หมีดำแก้มแดงกับการสื่อสารจังหวัดคุมาโมโต้ด้วยเรื่องเล่า (ล้วนๆ). “Kumamon”: a lively little black bear and the Storytelling of Kumamoto province - 2562[2019]

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

เรื่องเล่า สื่อสารองค์กร การบริหารจัดการประเด็น คุณค่าข่าว การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305