ญาณิศา บุญประสิทธิ์.

ยุคทองของการสร้างตัวตนของคนที่จำเป็นต้องไม่ธรรมดา. The golden age of online identity formation - 2562[2019]

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

การสร้างตัวตน สื่อสังคมออนไลน์ บุคคลต้นแบบ ภาพลักษณ์ การถ่ายทอดสด พอดแคสต์ ยูทูบ การส่งต่อ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305