ปรีดี พิศภูมิวิถี.

ภารกิจโกษาปาน หลังถวายพระราชสาส์น - 2563 [2020]

0125-3654


โกษาธิบดี (ปาน), เจ้าพระยา, 2193-2243.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา--พระนารายณ์มหาราช, 2199-2231.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.
ฝรั่งเศส--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305