เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์.

ผู้สร้างตำนาน ก่อนระนาดจะแผ่วบางจางเสียง พี่น้องสองศรี ศิลปินแห่งชาติ บุญยงค์ โด่งดัง บุญยัง โด่งดี. - 2537 [1994]

0125-3654


บุญยงค์ เกตุคง, 2463-2539
บุญยัง เกตุคง, 2467-


ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย

ศิลปินแห่งชาติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305