ดานัง อินทรปุระแห่งอาณาจักรจามปา. - 2537 [1994]

0125-3654


เวียดนาม--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ดานัง (เวียดนาม)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

ชาวจาม อาณาจักรจามปา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305