ประชา สันติธรรม

โลกหลังสงครามเย็นของ CIA - 2537 [1994]


รัสเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2537
ยูเครน--ปัญหาเชื้อชาติ--เกาหลีเหนือ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305