ชุมพร เสนไสย.

ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ กับรายการใหม่ทึ่ต้องจัดทำเพิ่มขึ้น. - 2556 [2013]

0125-6580


ใบกำกับสินค้า--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305