ประชา สันติธรรม

การประชุมสุดยอดแกตต์ในมาร์ราเคช - 2537 [1994]


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า

แกตต์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305