การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโฉมรีแบรนด์เป็น PEA "พีอีเอ" ชูบริการทันสมัย รวดเร็ว - 2556 [2013]

0859-385X


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค--การประชาสัมพันธ์.


การควบคุมการบริหารองค์การ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305