ประชา สันติธรรม

การค้าโลก และสิทธิแรงงาน - 2537 [1994]


แรงงาน--ประเทศที่กำลังพัฒนา


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305