นุกูล อนุโต

ไทยจะ ได้-เสีย อะไรบ้าง? เศรษฐกิจรุ่งแน่แต่ผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าค้าเสรีอาฟต้า - 2536 [1993]


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเข้าเมืองและการออก


ไทย--การค้า--จีน
จีน--การค้า--ไทย

สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305